VÍTÁME VÁS V ON-LINE ZÁKAZNICKÉM SERVISU SAXOO LONDON!

Kontaktujte nás na telefonním čísle +36 20 849 66 52!

Najděte obchod Saxoo London, který je k Vám nejblíže, použijte naši funkci vyhledávání obchodů!

REGISTROVAT

VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ PROFIL SAXOO!
KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO REGISTRACE, NA ZOBRAZENÉ STRÁNCE VYPLŇTE POLÍČKA, NUTNÁ PRO ČLENSTVÍ!
VAGY

PŘIHLÁSIT SE

MOBILE

Prohlášení o ochraně osobních údajů

KOMMENTEK

 

 

juli-01.png

 

Adatvédelem

A Saxoo International Kft. webshop adatvédelmi nyilatkozata

 

Biztonság és adatvédelem

 

Magánszféra és adatvédelem / -biztonság

 

A szolgáltatásokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében a Saxoo London International Kft. elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Saxoo International Kft. (a továbbiakban: "Saxoo London")

Webáruház adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-93515/2016.

Termékértesítés és kapcsolatfelvétel nyilvántartási szám: NAIH-93515/2016.

 

Az Önre vonatkozó, Saxoo London tudomására jutott adatok kezelésére alapvetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló

  1. számú mellékletének hatályos változatai vonatkoznak. Ezek alapján az adatgyűjtés,

-kezelés, -felhasználás és -továbbítás (a továbbiakban: "adatkezelés") akkor jogszerű, ha ezt törvény vagy egyéb jogszabály megengedi, illetve ha az érintett személy ehhez hozzájárult.

 

A Saxoo London-nál az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

 

A Saxoo London adatvédelmi politikája

 

A Saxoo London tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Vállalatunk kizárólag a jogszabályi kereteken belül gyűjt, tárol vagy használ személyes adatot.

 

A Saxoo London csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkat, személyes adatait direktmarketing célokra felhasználjuk (pl. hogy termékekről, szolgáltatásokról vagy a társaságunkról információkat küldjünk Önnek), valamint hogy lehetővé tegyük részvételét nyereményjátékokban.

 

 

 

A Saxoo London-nak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor a Saxoo London felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.

 

A Saxoo London nem értékesíti adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Saxoo London a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását Ön felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Saxoo London a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait.

 

Ön bármikor a Saxoo London-hoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Saxoo London és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni. Az ezzel kapcsolatos részleteket és az elérhetőségünket az adatvédelmi nyilatkozat végén találhatja meg.

 

Biztonság

 

A Saxoo London technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

 

Az Ön adatainak felhasználása, az Önről tárolt adatok köre

A Saxoo London-nak csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön megkereséseire válaszolhassunk, technikai problémák esetén segítséget nyújthassunk, információt továbbíthassunk Önnek (pl. hírlevél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessük Önnel a kapcsolatot, illetve lehetővé tegyük az Ön számára a nyereményjátékainkban való részvételt.

 

Ennek keretében a következő adatokra lehet szükségünk: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési év amelyek a szolgáltatásokhoz és ajánlatokhoz szükségesek.

 

 

 

A Saxoo London az Ön személyes adatait kizárólag előre pontosan meghatározott célokra használja.

 

Az adatait bizalmasan kezeljük és csak a következő általános, a hatályos jogszabályok alapján megengedett célra tároljuk és használjuk fel.

 

  • Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése
  • Önnel történő kapcsolatfelvétel
  • Nyereményjátékban való részvétel

 

Személyes adatainak továbbítása

 

Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni olyan részlegeinknek, illetve munkatársainknak vagy szerződéses partnereinknek, pl. a Saxoo London marketingpartnereinek vagy szolgáltatóinak, amelyek szolgáltatást nyújtanak a Saxoo London-nak az Európai Gazdasági Térségen belül, illetve a szerződött futárszolgálatoknak, akiken keresztül szállítjuk ki a megrendelt árut, a kiszálllításhoz szükséges az Ön nevének és címének a futárszolgálatot végző cég részére történő továbbításra. A Saxoo London ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, és amelyek az adatait bizalmasan kezelik.

 

A Saxoo London ezen felül csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

 

A Saxoo London marketingcélokból kizárólag az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén továbbítja személyes adatait.

 

A személyes adatok felhasználásának oka

 

Kínálatunkat folyamatosan javítani kívánjuk és online ajánlatainkat vonzóbbá kívánjuk tenni az Ön számára. Csak akkor tudjuk a Saxoo London honlapját az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresi fel a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt tölt el.

 

A Saxoo London a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre, a termékkérdőívekhez és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.

 

Az Ön jogai és kapcsolat

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni az adatairól.

Kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről. Írásbeli kérelme esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

 

szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban. Amennyiben véleménye szerint a Saxoo London jelen adatvédelmi nyilatkozat vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megsértette, az említett törvény 22. § alapján bírósághoz fordulhat.

 

Idegen honlapok

 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy más honlapok, amelyeket a honlapunkon elhelyezett hiperlinkeken keresztül is elérhet, is tárolhatják személyes adatait. Az adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak idegen vagy külső honlapokra.

 

* a hiperlink, illetve link számítástechnikai fogalmak alatt olyan elemeket kell érteni, amelyeket hiperszöveg-dokumentum hivatkozására, illetve az arra történő utalásra lehet használni. Amennyiben egy honlapon egy linkre vagy hiperlinkre kattintunk az egérrel, a böngészőbe egy további oldal kerül betöltésre, amely adott esetben a hiperlink-kifejezéssel összefüggő további információt tartalmaz, vagy ezzel kapcsolatban van. Az egész internet szerkezete linkeken, ill. hiperlinkeken alapszik. A linket a böngészőben arról lehet felismerni, hogy a kurzor nyílból kézzé változik.

Ennek az a funkciója, hogy megkönnyítse a navigációt a hiperszövegek között, hogy könnyebben lehessen utalni további információkra.

 

Kapcsolat a Saxoo London-nal

 

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, kérjük, a webshop@saxoo-london.com-ra küldjön elektronikus levelet, és az "Adatvédelem" szót tüntesse fel a tárgyban.

 

Cookie (süti) nyilatkozat

 

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak a felhasználói élmény javítására. Egyes cookie-k információkat gyűjtenek a böngészési és vásárlási szokásokról.

 

A Saxoo London weboldalainak böngészése közben Ön elfogadja az alábbi cookie és az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

 

 

 

 

Miért használ a Saxoo London London cookie-kat?

 

A cookie felhasználása széles körű. A weboldalon történő böngészés és vásárlás során növelik a felhasználói élményt. A cookie segítségével megmaradnak a kiválasztott termékek a kosarában, tárolódnak az utoljára megtekintett termékek és személyre szabott élményt biztosítanak Önnek a böngészés során.

 

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal statisztikájának elkészítését. A statisztikából levont eredmények alapján folyamatosan fejleszteni tudjuk weboldalunkat a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

 

A cookie-k segítségével személyre szabható a marketingtevékenységünk. Így az Ön számára mindig az érdeklődési körének megfelelő reklámok kerülnek bemutatásra.

 

 

Mi történik, ha nem fogadja el a cookie-t:

  • Nem lehet sikeres megrendelést leadni a webáruházban.
  • Nem kerül rögzítésre a weboldalon folytatott utolsó keresés.
  • Nem jelenik meg az utoljára megtekintett termék.
  • Nem kerülnek tárolásra az oldalon történő böngészés adatai.

 

A cookie-k használatának beállítása

 

A cookie-k kezelésére több lehetőség van. Amennyiben szeretné, módosítsa böngészőjének beállításait. Lehetősége van bizonyos cookie-k törlésére, telepítésének megakadályozására, új cookie telepítése előtt jóváhagyási értesítés beállítására. Ezen felül beállíthatja, hogy a harmadik féltől származó cookie-kat tiltja csak le és a többi cookie engedélyezve marad.

 

A cookie-k tiltása csökkentheti az online vásárlási élményt weboldalunkon és más weboldalakon. Javasoljuk, hogy az Ön által preferált beállításokat végezze el böngészőjében. A böngésző pontos beállításához nyújt segítséget az alábbi oldal: www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

 

Adatok védelme

 

Minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtettünk és igyekszünk megtenni ahhoz, hogy megvédjük adatait és meggátoljuk az illetéktelen hozzáférést.

 

Internet, hírlevél, levelezés, megkeresések

 

Amennyiben kéri és ehhez megadja hozzájárulását, a Saxoo London vagy a Saxoo London partnerei tájékoztatásokat küldhetünk Önnek a széles termék- és szolgáltatásválasztékunkról és felhívhatjuk figyelmét érdekes ajánlatainkra.

 

Az ilyen tájékoztatások tartalmazhatnak utalást ajánlatokra, új termékekre vagy a

 

 

szolgáltatásainkra. Amennyiben nem tart tovább igényt ilyen irányú tájékoztatásunkra, honlapunkon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ennek érdekében mindössze írja be az e-mail címét a "hírlevél lemondása" rovatba. Ezt követően nem kap tőlünk több hírlevelet. A személyes adatok marketing célú felhasználásához adott hozzájárulását a Saxoo International Kft., 1135 Budapest, Jász u. 74. címre címzett levélben is visszavonhatja.

 

 

Hogyan tudja megvédeni személyes adatait?

 

Amikor megrendeli hírlevelünket vagy hozzájárul ahhoz, hogy az Ön nevére és címére hírlevelet küldhetünk, vagy amennyiben Ön levelet küld nekünk, amely tartalmazza a nevét vagy címét, ezzel személyes adatait megadja számunkra. Annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek illetéktelen személyekhez, SSL-eljárással titkosítjuk azokat. Ez a jelenleg legelterjedtebb és legbiztonságosabb adatátviteli módszer az interneten. Mindig akkor kerül alkalmazásra, ha különleges adatok kerülnek továbbításra.

 

SSL (Secure-Socket-Layer)

 

Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt:• a továbbított adatok titkosításra kerülnek.• biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került.• ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez.

 

Facebook-Plugin használata

 

Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. A Facebook egy vállalat, mely Amerikában található (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

A weboldalunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenitődik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára.

 

Ha használja a beépülő modult, pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagy hátra, úgy ezek az információk is továbbítódnak Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem.

 

Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt weboldalunkat megtekintené. További részletes információkat és beállítási tudnivalókat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

 

AddThis beépülő modul

 

A Facebook beépülő modulja mellett az AddThis nevű program is beépülő modulként van jelen oldalainkon. Ez lehetővé teszi oldalinformációk (pl.: termékoldalak) megosztását különböző közösségi platformokon (Facebook, Twitter, Blogger, Google+...). A weboldalak

 

 

tartalmi részénél a közösségi ikonok által lehet felismerni.

 

A beépülő modul az adatokat a kiválasztott közösségi platform felé továbbítja, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak be kell jelentkeznie az adott közösségi oldalra és ott lehetősége nyílik az előbb megosztani kívánt információkat megosztani.

 

A beépülő modul a tartalmak megosztásáról statisztikát rögzít.

 

 

Frissítés és módosítás

 

Az adatvédelmi nyilatkozat bizonyos részei időnként megváltozhatnak és frissülhetnek anélkül, hogy Önt erről előzőleg értesítenénk.

 

Kérjük, mindig vegye figyelembe az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt igénybe venné különböző szolgáltatásainkat.